Help

Wat kan ik met File Check B2C Online doen?

File Check B2C Online controleert de kwaliteit van een B2C klanten of prospectie database. De tool geeft een inzicht in de mate waarin de kwaliteit van uw data schadelijk kan zijn voor uw bedrijf en haar reputatie. Het gegenereerde rapport toont ook welke contact data ontbreken inuw database. File Check B2COnline kan gebruikt worden om data die u wenst te gebruiken voor een marketing campagne te controleren. Als u tijdens uw bedrijfsactiviteit vaak gebruik maakt van data van uw klanten (bv. call centers), dan kan u File Check B2C Online gebruiken om deze data te controleren.

Hoe moet ik File Check B2C Online gebruiken?

Er zijn 5 stappen in de creatie van een File Check B2C :

1. Klik op de homepagina op “Start uw gratis audit”
2. Geef uw nieuwe audit een naam en voeg wat commentaar toe als u dit wenst
3. Upload uw data en geef uw bestand een naam. Hier kan u ook enkele commentaren aan toevoegen.
4. File Check B2C Online stelt een mapping van uw velden voor. Pas deze aan waar nodig.
5. Nadat u op “Volgende” hebt geklikt, wordt uw audit gegenereerd. U ontvangt binnenkort een link via e-mail naar uw audit.

Hoeveel kost File Check B2C Online?

De analyse via File Check B2C Online is volledig gratis.

Wat moet ik doen als ik de kwaliteit van mijn data wil verbeteren?

U kan contact op nemen met Bisnode door gebruik te maken van het contact formulier rechtsboven.

Ik kan mijn data niet uploaden

Zorg er voor dat u uw data in txt of csv formaat oplaadt, Excel bestanden worden niet ondersteund. Het is ook belangrijk dat uw bestaand geen dubbele hoofdingen bevat. Als de hoofding “Voornaam” of "Familienaam" bijvoorbeeld meer dan één keer voorkomt, dan zal de upload module niet werken.

Kan ik met File Check B2C Online ook de kwaliteit van B2B data analyseren?

File Check B2C ondersteunt momenteel enkel B2C data.

Via one Fast Audit Online (https://fastauditb2b.bisnode.be/nl) kan u uw B2B gegevens laten analyseren.

 

 

Ik heb de e-mail met de link naar mijn rapport verwijderd, waar vind ik mijn audit?

Ga naar https://filecheckb2c.bisnode.be, log in en ga naar My File Check. Hier vind je alle audits die u ooit hebt gecreëerd.

Is er een beperking van het aantal audits dat ik mag uitvoeren?

Neen, File Check B2C Online kan onbeperkt gebruikt worden.

Is er een limiet op het aantal records dat ik in mijn klantenbestand mag hebben?

Neen, maar, hoe groter het bestand hoe langer het duurt voordat uw data verwerkt is. Dit zou echter niet langer mogen duren dan 2 uur.

Heeft Bisnode andere online diensten?

Ja, als u meer wilt te weten komen over onze ander online diensten, ga dan naar: http://www.bisnode.be/nl/online-applications

Wat dien ik te verstaan onder een 'Direct Mailingselectie'?

De variabelen Bruikbaar, Niet Bruikbaar en Robinson zijn als volgt gedefiniëerd:

Bruikbaar = beste records uit één of meerdere groepsrecords waar u voorkeur kan aan geven bij een eenvoudige snelle mailselectie.

Niet Bruikbaar = deze record beter niet selecteren voor een mailing. Dit kan betekenen dat :

- het adres niet herkend wordt
- de persoon verhuisd is
- het record dubbel aanwezig is in uw bestand
- er een huisnummer ontbreekt

Robinson = u kan deze persoon of familie alleen aanschrijven als eigen klant, niet als prospect.

 

 

Wat dien ik te verstaan onder een 'Mediaan Inkomen op buurtniveau'?

Deze inkomensgegevens hebben betrekking op het totaal belastbaar netto-inkomen per aangifte. Dit wel zeggen de som van het gezamenlijke belastbaar inkomen en van het afzonderlijk belastbaar inkomen. Het gezamenlijk en afzonderlijk belastbaar inkomen omvat inkomsten van onroerende goederen, inkomsten en opbrengsten van roerende goederen en kapitalen, bedrijfsinkomsten (wedden, lonen, pensioenen, winsten, enz.) en diverse inkomsten.  De inkomsten van beide echtgenoten worden samengevoegd. De bron voor deze gegevens is het Nationaal Instituut voor de Statistiek. Echter, om het statistisch geheim te vrijwaren werden enkel de gegevens voor buurten van meer dan 10 aangiften doorgegeven.  Aan de hand van verschillende estimatieprogramma's heeft Bisnode Belgium het basisbestand bewerkt zodat ook gegevens (i.c. het gemiddeld en mediaan inkomen) voor alle buurten beschikbaar zijn. Door deze aanpassingen moet omzichtig omgesprongen worden met de gegevens voor buurten met zeer weinig gezinnen (declaraties).

Ik heb een andere vraag

Als u nog andere vragen heeft die niet beantwoord worden in deze FAQ, dan kan u steeds contact opnemen met Bisnode via het contact formulier of op het nummer +32 2 555 95 20.